PANDEMİ DÖNEMİ STAJ DUYURUSU

Yayınlanma Tarihi: 29-07-2020

29.05.2020 tarihli Bölüm Akademik Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda staj uygulama esaslarında sadece mezun durumunda olan öğrencileri kapsayacak şekilde değişiklik yapılmıştır. Ancak bugüne kadar geçen zamanda pandemi dönemi ile ilgili yeni düzenlemeler olduğundan ve çalışma koşulları esnetildiğinden, sadece mezuniyet durumunda olan öğrenciler değil, tüm öğrencilerimiz için yüz yüze staj yapma fırsatı doğmuştur.

27.07.2020 tarihinden itibaren tüm öğrencilerimizin istedikleri takdirde ve bu tercihin tüm sorumluluklarını kabul ettiklerine dair bir dilekçe ile başvurmaları durumunda, stajlarını yüz yüze yapmalarına karar verilmiştir.

Sigorta işlemleri ve staj kabulü için hazırlanan “ÖĞRENCİ STAJ BAŞVURU VE KABUL FORMU”, öğrenci staja başlamadan en geç 15 işgünü içerisinde staj koordinatörüne imzalatılarak, staj komisyonuna teslim edilmek zorundadır.

Stajlarla ilgili formlar ve dilekçe ile ilgili bilgilere

http://tekstil.deu.edu.tr/tr/staj-ile-ilgili-formlar/

linkinden ulaşabilirsiniz.

Staj defterinin içeriği ile ilgili bilgilere

http://tekstil.deu.edu.tr/tr/staj-defteri/

linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Hazırlanacak staj defteri kapak sayfası için tıklayınız. 

 

Stajla ilgili detaylı bilgi için Arş. Gör. Dr. Şükran Kara ve Arş. Gör. Gizem Ceylan Türkoğlu’na başvurabilisiniz.