Program Çıktıları


PÇ1 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanabilme ve Tekstil Mühendisliği ile ilgili problemlere uygulayabilme becerisi

PÇ 2 Tekstil Mühendisliği (Tekstil malzeme ve teknolojisi) ile ilgili konularda ürün tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını yorumlama

PÇ 3 Üretim sürecini analiz etme ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

PÇ 4 Tekstil Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

PÇ 5 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi

PÇ 6 Meslekte profesyonellik ve etik sorumlulukları kavrama ve benimseme

PÇ 7 Etkin iletişim kurma becerisi

PÇ 8 Tekstil Mühendisliği problemlerinin ve çözümlerinin evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim

PÇ 9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrama

PÇ 10 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi

PÇ 11 İş hayatına yönelik uygulamalar; proje yönetimi, risk yönetimi, girişimcilik gibi konularda farkındalık