Published Books


Book Title
Author
Dokuma Tekniği ve Sanatı (Cilt I)
Prof.Dr. Güngör BAŞER
Dokuma Tekniği ve Sanatı (Cilt II)
Prof.Dr. Güngör BAŞER
Tekstil Mekaniğinin Temelleri (Cilt I)
Prof.Dr. Güngör BAŞER
Tekstil Mekaniğinin Temelleri (Cilt II)
Prof.Dr. Güngör BAŞER
Pamuk ve Diğer Bitkisel Lifler
Prof.Dr. Gülseren YAZICIOĞLU
İş ve Zaman Etüdü
Prof.Dr. M. Nazmi ERCAN
Tekstil Materyallerinde Mukavemet Testleri..
Prof.Dr. Ayşe OKUR
Konfeksiyon Üretimi ve Teknolojisi
Prof.Dr. Gülseren KURUMER
Konfeksiyon İşletmelerinde Kesimhane Planlamasında Kullanılmak Üzere Bir.Zaman Belirleme Modeli
Prof.Dr. Gülseren KURUMER
Gümrük birliğinin Ege Bölgesi Konfeksiyon Sektörüne olan Etkileri
Prof.Dr. Gülseren KURUMER
Süprem Kumaşlarda Görülen May Dönmesi Nedenleri ve Önleme Metodları
Prof.Dr. Fatma ÇEKEN
Örmecilik Esasları
Prof.Dr. Fatma ÇEKEN
Batı Anadolu’da Melezlemeyle Oluşturulan Başlıca Koyun Tiplerinin Yapağı ve Tops Özellikleri
Prof.Dr. Nilüfer ERDEM
Tekstil Terbiye İşlemlerinde Enzimler
Doç.Dr. Merih SARIIŞIK
Giysi Kalıpçılığı I
Doç.Dr. Sevil YEŞİLPINAR
I. Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi Bildiri Kitabı (İngilizce/Türkçe)
II. Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi Bildiri Kitabı (İngilizce/Türkçe)
III. Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi Bildiri Kitabı (İngilizce/Türkçe)
VI. Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi Bildiri Kitabı (İngilizce)