Çift Anadal ve Yandal Programları

Çift Anadal Programı 

Çift anadal programının (ÇAP) amacı, kendi bölümlerinde lisans programlarını başarı ile sürdüren öğrencilerin aynı zamanda ikinci dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Öğrenci iki bölümü de başarıyla bitirdiği takdirde iki ayrı diploma almaktadır. Çift anadal programına katılabilmek için gerekli koşulları sağlayan öğrencilerimiz Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji-Malzeme Mühendisliği, Maden Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği Bölümlerinde ikinci dalda lisans eğitimlerini sürdürme olanağına sahiptirler.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı her yıl Ağustos ayında Çift anadal programı duyurusunu ilan etmektedir. Başvuru koşullarını sağlayan ve gerekli belgelerle Fakülte Öğrenci İşlerine başvuran öğrencilerin sayısının bölümler tarafından belirlenen kontenjanı aşması durumunda not ortalamasına göre sıralama yapılmakta ve kazanan öğrenciler belirlenmektedir. Çift anadal programına kayıtlı öğrenciler için Dokuz Eylül Üniversitesi Çift Anadal Program Yönergesi uygulanmaktadır.

Yandal Programı

Yandal Programının amacı ise anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır. Yandal programını başarıyla tamamlayan öğrencilere yandal sertifikası verilir. Öğrencilerimiz Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Jeofizik, Maden, Makina Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinde yandal lisans eğitimlerini sürdürme olanağına sahiptirler.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yandal Programı Uygulaması 2007 – 2008 öğretim yılında başlamıştır. Yandal Programı duyuruları Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından Ağustos ayında yapılmaktadır. Yandal Programına başvuru koşulları ve kayıt yaptıran öğrencilerin uyacakları kurallar Dokuz Eylül Üniversitesi Yandal Programı Yönergesinde tanımlanmaktadır.

Bölümümüzde Çift anadal (ÇAP) ve Yandal programlarına kayıtlanan öğrencilerinin alacakları derslerin belirlenmesi, ders programlarının düzenlenmesi ve başarı durumlarının izlenmesi Bölümümüz ÇAP Koordinatörü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Genel işleyiş ve uygulanmakta ile ilgili Bölümümüz ÇAP koordinatörü ile iletişime geçebilirsiniz. Uygulanmakta olan resmi prosedür ve  yönergeler hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız…

DEÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü Çift Anadal – Yandal Program Koordinatörü
Prof.Dr. Sevil YEŞİPINAR………..  sevil.yesilpinar@deu.edu.tr