Erasmus

 

 

 

 

 

 

33 ülkeyi içeren geniş kapsamlı bir eğitim programı olan Erasmus programı, ömür boyu eğitim ve öğrenimi teşvik ederek dil öğrenimini, kişilerin Avrupa içindeki hareketliliğini, ülkeler arasındaki kültür alış verişini artırmayı amaçlamaktadır. Hayat Boyu Öğrenme programının altında yer alan yedi alt programdan biridir. Tamamen yükseköğretimle ilgili uygulamaları kapsamaktadır. Bu program çerçevesinde öğrenim hareketliliği olarak tüm üniversite öğrencilerine (lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde) katılımcı bir Avrupa ülkesinde 3 – 12 ay arasında bir dönem için üniversite öğrenimi görme fırsatı verilmektedir. Bu süre boyunca her ülke için ayrıca belirlenen hibe niteliğinde karşılıksız maddi destek sağlanmaktadır ve öğrenci gittiği ülkede öğrenim harcından muaf tutulmaktadır. Ayrıca program çerçevesinde öğretim üyesi değişimi de kısa süreli olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Bölümümüzde Erasmus Programı ile ilgili uygulamalar 2003 yılında başlamıştır. Bölümümüz öğrencilerinden bugüne kadar 16 öğrenci öğrenimlerinin bir dönemlerini bu program kapsamında anlaşmamız bulunan Avrupa ülkesi üniversitelerinde sürdürmüşlerdir. Avrupa ülkelerinden 7 öğrenci 5 ay süre ile eğitimlerini devam ettirmek amacı ile bölümümüze gelmiştir.

Bölümümüz öğrenci ve öğretim üyesi düzeyindeki uluslararası ilişkilere büyük önem vermekte ve çeşitli platformlarda karşılıklı iletişim ve işbirliğini arttırmaya sürekli çaba göstermektedir. Erasmus programı kapsamında bölümümüzün aşağıdaki üniversiteler ile karşılıklı anlaşmaları mevcuttur.

Öğrencilerimiz bir dönemlerini (5 ay) anlaşmamız bulunan üniversitelerde 30 AKTS toplamında ders alarak geçirebilmektedir ve bu süre boyunca hibe niteliğinde karşılıksız maddi destek almaktadır. Yurtdışında geçirecekleri bu dönem boyunca kendi bölümlerine de kayıtlarını yaptıracaklardır. Ancak kendi bölümlerinde herhangi bir derse kayıt olmayacaklardır.

Programdan faydalanmak isteyen öğrenciler için genel olarak prosedür şu şekildedir:

Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından ilan edilen şartları sağlayan öğrencilerimiz başvurularını tamamladıktan sonra Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavına girmekle yükümlüdür. Bu işlemleri tamamlayan öğrenciler arasında başvuru tarihine dek tamamladıkları tüm eğitim dönemlerinin kümülatif not ortalaması ve yabancı dil sınavı puanı göz önüne alınarak, Dış İlişkiler Koordinatörlüğünce bir sıralama yapılır ve Ulusal Ajansın üniversitemiz için belirlediği kontenjanlar doğrultusunda Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından programdan faydalanabilecek öğrenciler belirlenir, Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün web sayfasında ilan edilir. Programdan faydalanma hakkı kazanmış öğrenciler

Bölüm Erasmus Koordinatörüyle iletişime geçer ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğün Erasmus biriminin de yönlendirmeleriyle evraklarını tamamlar. Bölüm Erasmus Koordinatörümüz Prof. Dr. Tuba ALPYILDIZ ( tuba.alpyildiz@deu.edu.tr) dır.

Başvuru şartları ve ilanları, hibe miktarları ve prosedürle ilgili daha detaylı bilgi için DEÜ Rektörlüğü Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nün web sayfalarından her türlü bilgi edinilebilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız…