Kalite Politikası


Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nün Kalite Politikası

  • Atatürk ilke ve devrimleri çerçevesinde ezbercilikten uzak, yalnızca aklın ve bilimin geçerli olduğu, doğrulara sorgulayarak, araştırarak, tartışarak ulaşmayı öğreten uluslararası kalitede çağdaş eğitim vermek,
  • Her türlü düşünceye açık, aklın egemen olduğu özgür bir ortamda bilgiye ulaşılan, bilginin kullanıldığı ve üretildiği, yaratıcı ve katılımcı bir öğretim programı ortamı yaratmak,
  • Sürekli öğrenmeyi ilke edinen, soran, sorgulayan, araştıran, problem değil çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, yaratıcı, üretken, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı, demokrat, aydınlanmacı gençler yetiştirmek,
  • Üniversite-sanayi iş birliği ile bilgi ve teknoloji üreterek toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak,
  • Eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlamak,
  • Tüm paydaşların sürekli iyileştirme süreçlerine katılımını sağlayarak memnuniyet, aidiyet ve bağlılık duygusunu geliştirmek

Güncel Duyurular