Eğitim&Öğretim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitimi

Bölümümüz lisans eğitiminin süresi 1 yılı ingilizce hazırlık sınıfı olmak üzere toplam 5 yıldır. İlk mezunlarını 2000-2001 eğitim/öğretim yılında vermiş olan DEÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü ÖSYM verilerine göre her yıl yaklaşık olarak 50 öğrenci almaktadır.

Bölümde öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfının ardından programın ilk senesinde temel tekstil ve mühendislik derslerine devam ederler. İlk yılın sonunda 1. sınıf öğrencileri “Meslek Tanıma Stajı” olarak isimlendirilen ve 10 iş günü süren ilk temel mesleki stajlarına katılırlar.

2.ve 3.sınıfta tekstil teknolojilerinin her alanını kapsayan teknik ve mesleki dersler alan öğrenciler bu yılların sonunda yaz dönemlerinde sırası ile 2.sınıfın sonunda entegre bir tekstil işletmesinde 30 iş günü süreyle “Meslek Stajı” olarak isimlendirilen genel sanayi stajını; 3. sınıfın sonunda ise tekstil sektörü içerisinde ihtisaslaşmayı hedefleyen ve  “Serbest İşletme Stajı” olarak isimlendirilen 30 iş günü devam eden sanayi uygulamalarını tamamlarlar. Böylelikle öğrencilik süresince her yaz döneminde sanayi ile entegre bir şekilde eğitimlerini sürdürürler.

4. sınıf öğrencileri eğitimlerinin son yılında almaları gereken zorunlu derslerin yanı sıra tekstil, fen/mühendislik, teknik ve  sosyal seçmeli ders gruplarından uzmanlaşmak istedikleri alana yönelik ders seçimleri yaparak kendi kişisel ders programlarını oluşturma imkanına sahiptir.

Öğrencilerimiz 3. sınıfta yürüttükleri “Tekstilde Ürün ve Süreç Tasarımı” dersleri ile sanayi odaklı ekip çalışması uygulamalarını gerçekleştirirken 4. sınıfta ise “Bitirme Projesi” çalışması ile uzmanlık alanlarına yönelik proje uygulamalarını deneyimlemektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü müfredatında %30 ingilizce ağırlıklı bir eğitim yürütülmektedir.

Bölümümüz lisans öğretim programına yönelik her türlü detaylı bilgi için lütfen tıklayınız…

 

Yüksek Lisans Programı

Tekstil Mühendisliği Yüksek Lisans Programının standart eğitim süresi 2 yıldır.

Bölümümüz yüksek lisans programı ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız…

 

Doktora Programı

Tekstil Mühendisliği Doktora Programının standart eğitim süresi 4 yıldır.

Bölümümüz doktora programı ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız…

Bölüm lisansüstü programları, başarılı ve yetenekli lisans öğrencilerinin eğitimlerini ilerletmeleri ve bir üst seviye geçebilmeleri için öğrencilerimize önemli fırsatlar yaratmaktadır.

 

Çift Anadal ve Yandal Programları

Çift Anadal Programının (ÇAP) amacı, kendi bölümlerinde lisans programlarını başarı ile sürdüren öğrencilerin aynı zamanda ikinci dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Öğrenci iki bölümü de başarıyla bitirdiği takdirde iki ayrı diploma almaktadır.

Çift Anadal Programına katılabilmek için gerekli koşulları sağlayan öğrencilerimiz; Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji-Malzeme Mühendisliği, Maden Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği Bölümlerinde ikinci dalda lisans eğitimlerini sürdürme olanağına sahiptirler.

Yandal Programının amacı ise anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Metalurji-Malzeme Mühendisliği Bölümünde yandal lisans eğitimlerini sürdürme olanağına sahiptirler.

 

Erasmus Programı

Erasmus programı ömür boyu eğitim ve öğrenimi teşvik ederek dil öğrenimini, kişilerin Avrupa içindeki hareketliliğini, ülkeler arasındaki kültür alış verişini artırmayı amaçlamaktadır. Hayat Boyu Öğrenme programının altında yer alan yedi alt programdan biridir. Tamamen yükseköğretimle ilgili uygulamaları kapsamaktadır. Bu program çerçevesinde öğrenim hareketliliği olarak tüm üniversite (lisans, yüksek lisans ve doktora) öğrencilerine katılımcı bir Avrupa ülkesinde 3-12 ay arasında belirli süreler için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlanarak üniversite öğrenimi görme fırsatı verilmektedir. Ayrıca program çerçevesinde öğretim üyesi değişimi de kısa süreli olarak gerçekleştirilebilmektedir. Öğrenci ve öğretim üyesi düzeyindeki uluslararası ilişkilere büyük önem veren bölümümüzün de bu program kapsamında Avrupa üniversiteleri ile anlaşmaları bulunmaktadır ve hem öğrencilerimize bir dönem süresince anlaşmamız bulunan Avrupa ülkesi üniversitelerinde eğitim şansı hem de öğretim üyelerimize akademisyen değişiminden faydalanma olanağı sunulmaktadır.