Tanıtım

 

DEÜ Tekstil Mühendisliği Tanıtım Filmi için lütfen tıklayınız…

 

deu_teks_logo

 

1997 yılında kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü,  mühendislik eğitimi veren bir kurum için kısa sayılabilecek bir geçmişi olmasına rağmen  sahip olduğu akademik kadrosu, bilimsel gelişmelere ve sektörün geri bildirimlerine göre sürekli yenilenen eğitim-öğretim programları ve gerçekleştirilen projelerle zenginleştirilmeye devam eden eğitim ve araştırma alt yapısı ile Türkiye’nin en önemli tekstil eğitim ve araştırma kurumlarından biri olmayı başarmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nün özgörevi; öğrencilerine ulusal ve uluslar arası düzeyde nitelikli eğitim vererek ve sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda beceriler kazandırarak mühendislik ve mesleki bilgilerini kullanabilen, problemleri çözümleyebilen, mühendislik tasarımları yapabilen, mesleğinde yetkin, ekip çalışmasına yatkın, esnek ve özgür düşünebilen elemanlar yetiştirmek ve araştırma-geliştirme faaliyetleri ile bilime katkıda bulunmaktır. Bu özgörevi gereği uluslararası düzeyde saygın, sürekli gelişen bir araştırma ve eğitim kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü uyguladığı seçmeli ders programları ve staj olanaklarının yanı sıra Erasmus programı çerçevesinde yurtdışındaki çeşitli üniversitelerle yaptığı öğrenci değişim anlaşmaları, yandal ve çift anadal olanakları ile öğrencilerinin ufuklarını genişletmeye çalışmaktadır. Bölüm Lisans Eğitim Programı %30 İngilizce destekli olup, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akretidasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiştir.

Sanayi ve diğer eğitim ve araştırma kurumları ile işbirliğine büyük önem veren Fakültemiz ve Bölümümüzde yürütülmekte olan ‘Dış Danışmanlık’ ve ‘Teknik Seçmeli Ders Havuzu’ uygulamaları Türkiye’de tekstil eğitimi veren kurumlar arasında sadece Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünde bulunan uygulamalardır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencilerine en geç 5. yarıyılda sektörde çeşitli konularda çalışan tekstil mühendislerinden gönüllü bir dış danışman atanmaktadır. Akademik danışmanlarla işbirliği halinde çalışan dış danışmanlardan beklenen; danışmanı oldukları öğrencilere mesleği sevdirmeleri, meslek heyecanı, mesleki değerler ve profesyonellik kazandırmaları, lisans eğitimleri boyunca yönlendirme yapmaları ve gelecekteki meslek yaşamlarına hazırlanmalarına yardımcı olmalarıdır. Öğrencilerin çok disiplinli ekip çalışmalarına yatkınlığını arttırmak amacıyla planlanan Teknik Seçmeli Dersler ise dördüncü sınıf öğrencilerinin ilgi alanlarına göre serbestçe seçip mühendislik fakültesinin diğer bölümlerinin öğrencileri ile birlikte aldıkları, projeye dayalı olarak yürütülen ve mühendislik alanındaki ortak ilgi ve uğraşı alanlarını konu alan derslerdir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sahip olduğu laboratuvarlar ve alanlarında uzman öğretim üyeleri ile sektördeki firmalara, çeşitli kamu kurumlarına ve araştırmacılara test, analiz ve danışmanlık hizmetleri de vermekte ve bunu görevlerinin bir parçası olarak görmektedir.

Bölüm öğretim elemanlarımız bir taraftan eğitim-öğretim faaliyetlerinin gereklerini yerine getirirken, diğer taraftan da araştırma-geliştirme çalışmaları ile bilime katkıda bulunma çabalarını arttırarak sürdürmektedirler. Son yıllarda bölüm öğretim elemanlarının uluslararası hakemli dergilerdeki yayın sayıları önemli ölçüde artış göstermiştir. Araştırmacılarımız bir taraftan tekstilin temel ve klasik alanlarındaki araştırmalarına devam ederken, diğer taraftan da tekstil kompozitleri, teknik tekstiller, fonksiyonel tekstiller ve mikrokapsülasyon uygulamaları gibi güncel araştırma konularında da araştırmalar ve yayınlar yapmaktadırlar. Bu alanlarda Üniversite Araştırma Fonu, Tübitak ve bazı sanayi kuruluşları tarafından desteklenen çok sayıda araştırma projesi yürütülmektedir.

Teknik Tekstiller alanındaki eğitim ve araştırmalara özel önem veren Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü bu alanda faaliyet gösteren firmaları ve araştırmacıları biraraya getirerek bilgi alışverişi yapmalarını sağlamak ve yeni işbirliklerine ortam hazırlamak amacıyla iki yılda bir Uluslararası Teknik Tekstiller Kongresi düzenlemektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü tekstil sanayiinin sağladığı istihdam olanakları ve ihracat gelirleri ile daha uzun yıllar Türkiye’nin önde gelen sektörlerinden olmaya devam edeceğine inanmakta ve bu konumun sürdürülmesi için gerekli değişim ve gelişmelerin gerçekleştirilmesinde en büyük paya sahip olacak nitelikli mühendisler arasındaki yerlerini almak üzere gençlerimizi tekstil eğitimi almaya ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nü tercih etmeye davet etmektedir.