Staj ile ilgili Formlar ve Dilekçeler

  1. ÖĞRENCİ STAJ BAŞVURU VE KABUL FORMU

Sigorta işlemleri ve staj kabulü için hazırlanan “ÖĞRENCİ STAJ BAŞVURU VE KABUL FORMU”, öğrenci staja başlamadan en geç 15 işgünü içerisinde staj koordinatörüne imzalatılarak, staj komisyonuna teslim edilmek zorundadır.

 Bu formlarda sadece firma bilgileri bölümü el ile doldurulabilir. Geri kalan kısımlar bilgisayarda doldurulmalıdır. Ayrıca firma tarafından kaşelenmiş ve ıslak imzalı olarak bu formlar Staj Komisyonuna teslim edilmelidir.

Sigorta işlemleri ve staj kabulü için “ÖĞRENCİ STAJ BAŞVURU VE KABUL FORMU”na Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi web sitesinden (www.eng.deu.edu.tr) Belge/ Form sekmesinden “STAJ BİLGİ FORMU” başlığına tıklayarak ulaşılabilir.  (3 adet hazırlanmalıdır.).

http://eng.deu.edu.tr/tr/belgeform/

 

  1. STAJ SİCİL FORMU

 “STAJ SİCİL FORMU” öğrencinin staj sırasında firmaya teslim ettiği ve firma tarafından öğrencinin değerlendirildiği formdur. Staj sonunda bu formlar mutlaka Bölüm Staj Komisyonuna teslim edilmek zorundadır. Aksi halde öğrencilerin stajları kabul edilmez.

“STAJ SİCİL FORMU” na  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi web sitesinden (www.eng.deu.edu.tr) Belge/ Form sekmesinden  ulaşılabilir. (3 adet hazırlanmalıdır.)

 

http://eng.deu.edu.tr/tr/belgeform/

 

 

 

  1. PANDEMİ DÖNEMİ SORUMLULUK DİLEKÇESİ

 

Yüz yüze staj yapmak isteyen öğrenciler mutlaka bu dilekçeyi doldurarak, Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu ile birlikte Staj Komisyonuna teslim etmek zorundadır. Dilekçe için  tıklayınız.

 

4. MESLEK TANIMA STAJ FORMU

Meslek tanıuma staj formu için tıklayınız.

Bu form 1 adet doldurulacak ve firma tarafından onaylanacaktır. Bu formda sadece firma bilgileri bölümü el ile doldurulabilir. Geri kalan kısımlar bilgisayarda doldurulmalıdır. Ayrıca firma tarafından kaşelenmiş ve ıslak imzalı olarak bu form , “Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul” formları ile birlikte Staj Komisyonuna teslim edilmelidir

 

5. E-devlet üzerinden stajyer sigorta giriş sorgulama işlemi

E-Devlet Üzerinden Stajyer Sigorta Giriş Sorgulama İşlemi kılavuzu içim tıklayınıız.