Sayılarla DEÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

 

 

Akademik Personel Sayısı İdari Personel Sayısı Okuyan Öğrenci Sayısı Toplam Mezun Sayısı
Profesör Doçent Dr.Öğr.Üyesi Araş.Gör. Dr. Araş.Gör. Uzman 2023-2024 2001-2023
8 10 5 1 5 300 1100+

 

Sınıf Sayısı Konferans Salonu Sayısı Laboratuvar Sayısı Atölye Sayısı Ofis Sayısı
7 2 9 3 29