Çift Anadal ve Yandal Programları


Çift Anadal Programı 

Çift anadal programının (ÇAP) amacı, kendi bölümlerinde lisans programlarını başarı ile sürdüren öğrencilerin aynı zamanda ikinci dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Öğrenci iki bölümü de başarıyla bitirdiği takdirde iki ayrı diploma almaktadır. Çift anadal programına katılabilmek için gerekli koşulları sağlayan öğrencilerimiz Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji-Malzeme Mühendisliği, Maden Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği Bölümlerinde ikinci dalda lisans eğitimlerini sürdürme olanağına sahiptirler.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı her yıl Eylül ayının ilk haftasında Çift anadal programı duyurusunu ilan etmektedir. Başvuru koşullarını sağlayan ve gerekli belgelerle Fakülte Öğrenci İşlerine başvuran öğrencilerin sayısının bölümler tarafından belirlenen kontenjanı aşması durumunda not ortalamasına göre sıralama yapılmakta ve kazanan öğrenciler belirlenmektedir. Çift anadal programına kayıtlı öğrenciler için Dokuz Eylül Üniversitesi Çift Anadal Program Yönergesi uygulanmaktadır. Çift anadal programı (ÇAP) öğrencilerinin alacakları derslerin belirlenmesi, ders programlarının düzenlenmesi ve başarı durumlarının izlenmesi bölümlerin Çift Anadal Program Koordinatörleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Programın başladığı 2005 – 2006 öğretim yılından itibaren toplam dokuz öğrencimiz Endüstri Mühendisliği Bölümünde çift anadal programını tamamlayarak, ikinci dalda diploma almaya hak kazanmıştır. Ayrıca 2011-2012 öğretim olacak) yılında Endüstri Mühendisliğinde dokuz, Bilgisayar Mühendisliğinde bir, Makina Mühendisliğinde bir, Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde bir öğrencimiz çift anadal programında devam etmektedir.

Yandal Programı

Yandal Programının amacı ise anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır. Yandal programını başarıyla tamamlayan öğrencilere yandal sertifikası verilir. Öğrencilerimiz Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinde yandal lisans eğitimlerini sürdürme olanağına sahiptirler.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yandal Programı Uygulaması 2007 – 2008 öğretim yılında başlamıştır. Yandal Programı duyuruları Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından Eylül ayının ilk haftasında yapılmaktadır. Yandal Programına başvuru koşulları ve kayıt yaptıran öğrencilerin uyacakları kurallar Dokuz Eylül Üniversitesi Yandal Programı Yönergesinde tanımlanmaktadır. 2011-2012 eğitim yılında Endüstri Mühendisliğinde iki öğrencimiz yandal programında devam etmektedir.
Bölüm Çift Anadal – Yandal Program Koordinatörü
Prof.Dr. Sevil YEŞİPINAR………..
  sevil.yesilpinar@deu.edu.tr