Mikroskobi Test Laboratuvarı


  • Optik Mikroskoplar
  • Stereo Mikroskop
  • Projeksiyon Mikroskobu (Projectina)
  • Fluoresans mikroskop
  • Nem terazisi