Müdek


Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, MÜDEK tarafından 01 Temmuz 2009 tarihi itibariyle 5 yıl (2009-2014) süre ile akredite edilmiştir. Ayrıca akreditasyon süresi boyunca geçerli olmak üzere “Avrupa Etiketi” – EURopean ACcredited Engineer Label (EUR-ACE) verilmiştir.

Bölümümüz lisans eğitimi programı 2014 yılında yeniden değerlendirme sürecini tamamlayarak 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle tam süre olan 5 yıl (2014-2019) için ikinci kez akredite edilmiştir.

mudek    logo3_mudek 

MÜDEK Nedir?
Mühendislik Egitim Programları Degerlendirme ve Akreditasyon Dernegi (kısa adı MÜDEK), farklı disiplinlerdeki mühendislik egitim programları için akreditasyon, degerlendirme ve bilgilendirme çalısmaları yaparak Türkiye’de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütüdür.

MÜDEK 2002 yılında Türkiye ve KKTC’de mühendislik eğitimi veren fakültelerin dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) tarafından, bu fakültelerin bünyelerindeki mühendislik lisans programlarının değerlendirilmesi için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak üzere Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı ile anılan bağımsız bir sivil toplum platformu olarak kurulmuştur.

25 Ocak 2007 tarihinde MÜDEK Mühendislik Egitim Programları Degerlendirme ve Akreditasyon Dernegi adında bir dernek haline dönüserek tüzel kisilik kazanmıstır. MÜDEK, YÖK Genel Kurul’nun 16.11.2007 tarihli kararı ile Yüksekögretim Kurumlarının mühendislik programlarında ulusal, sektörel ve program yeterlilikleri odaklı ulusal bir kalite güvence kurulusu olarak resmen tanınmıstır.

MÜDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Çalışmaları