Staj Defteri


STAJ DEFTERİNDE YER ALACAK BİLGİLER

Bölüm I- FİRMA TANITIMI

Bu bölümde firma hakkındaki genel bilgiler yer alacaktır. Sırasıyla aşağıdaki bilgiler düzenli bir şekilde yazılmalıdır.

  • Firmanın Adı
  • Firma adres, telefon ve faks bilgileri; varsa firmanın internet adresi ve e-posta ulaşım adresi
  • Firmanın kuruluş yılı
  • Firmanın üretim alanları: Firma iplik, kumaş (örme veya dokuma), terbiye, boya, baskı, hazır giyim (ürün bazında belirtilsin, örneğin; dokuma giysi, üst giyim, bayan-erkek-çocuk, tişört, gömlek vs…) hangisi veya hangileri üzerine üretim yapılıyorsa bunlar belirtilecektir. Firmaya ait üretim akış şemaları ve makine yerleşim planları belirtilecektir.
  • Üretim kapasitesi belirtilecektir. Makine sayısı ve ürün bazında üretim (miktar/yıl) bilgileri yer alacaktır.
  • Çalışan sayısı (işçi, mühendis, tekstil mühendisi, teknisyen vs. sayıları) detaylı olarak belirtilecektir.

Bölüm II- ÜRETİM BİLGİLERİ

Firma hakkında genel tanıtım yapıldıktan sonra ikinci bölüm olan üretim bilgileri bölümü hakkında bilgi verilecektir. Bu bölümde yer alması istenen bilgiler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

  • Üretim akışı ve planlama hakkında bilgi. Bu departmanlarda kullanılan föy, kontrol kartları gibi dokümanlardan örnekler verilebilir.
  • Üretimdeki makine teknolojilerinin anlatılacaktır.
  • Üretilen ürün (iplik, kumaş, giysi vs.) özellikleri hakkında bilgilendirme ve örneklerin staj dosyasına eklenmesi
  • Kalite kontrol uygulamaları hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.

Bölüm III- STAJ YAPTIĞINIZ FİRMA HAKKINDA GERİ BİLDİRİM (Bu sayfa, işyeri yetkilisine onaylatılmaz. Defter staj komisyonuna teslim edilmeden önce rapora eklenir.)

Öğrenci staj yerine ait geri bildirimini (işyeri tarafından staj programının uygulanış şekli, eğitim, yapılan çalışmalar v.b.) staj raporunun son sayfasında yazılı olarak verir.