Eğitim&Öğretim


egitim-ogretim

Lisans Eğitimi

Lisans eğitiminin süresi beş yıldır. Bölüm her yıl yaklaşık olarak 70 öğrenci almaktadır ve ilk mezunlarını 2000-2001 eğitim-öğretim yılında vermiştir. Bölümde öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfının ardından programın ilk senesinde temel tekstil ve mühendislik derslerine devam ederler. İlk yılın sonunda öğrenciler temel mühendislik stajına katılırlar. İkinci sınıf ve üçüncü sınıfta daha detaylı tekstil dersleri alan öğrenciler bu yılların sonunda sırası ile bir entegre tekstil fabrikası ve ihtisaslaşmış bir tekstil fabrikasında stajlarını tamamlarlar. Eğitimlerinin son yılında öğrenciler zorunlu derslerin yanı sıra tekstil, fen/mühendislik ve sosyal seçmeli derslerden uzmanlaşmak istedikleri alana yönelik dersler alabilirler. Öğrenciler eğitimlerin ilk yılında genel tekstil terimlerini kapsayan teknik İngilizce dersini ve son sınıfta seçmeli derslerin bir kısmını İngilizce olarak alabilirler.

Yüksek Lisans Programı

Tekstil Mühendisliği Yüksek Lisans Programının standart eğitim süresi 2 yıldır. 2017–2018 öğretim yılı itibari ile 79 öğrenci yüksek lisans eğitimini tamamlamış, 21 öğrenci ise yüksek lisans programındaki eğitimini sürdürmektedir.

Doktora Programı

Tekstil Mühendisliği Doktora Programının standart eğitim süresi 4 yıldır. 2017–2018 öğretim yılı itibari ile 37 öğrenci doktora programındaki eğitimini tamamlamış,16 öğrenci ise doktora programındaki eğitimini sürdürmektedir.

Bölüm lisansüstü programları, başarılı ve yetenekli lisans öğrencilerinin eğitimlerini ilerletmeleri ve bir üst seviye geçebilmeleri için öğrencilerimize önemli fırsatlar yaratmaktadır.

Çift Anadal ve Yandal Programları

Çift Anadal Programının (ÇAP) amacı, kendi bölümlerinde lisans programlarını başarı ile sürdüren öğrencilerin aynı zamanda ikinci dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Öğrenci iki bölümü de başarıyla bitirdiği takdirde iki ayrı diploma almaktadır. Çift Anadal Programına katılabilmek için gerekli koşulları sağlayan öğrencilerimiz; Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji-Malzeme Mühendisliği, Maden Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği Bölümlerinde ikinci dalda lisans eğitimlerini sürdürme olanağına sahiptirler.

Yandal Programının amacı ise anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Metalurji-Malzeme Mühendisliği Bölümünde yandal lisans eğitimlerini sürdürme olanağına sahiptirler.

Erasmus Programı

Erasmus programı ömür boyu eğitim ve öğrenimi teşvik ederek dil öğrenimini, kişilerin Avrupa içindeki hareketliliğini, ülkeler arasındaki kültür alış verişini artırmayı amaçlamaktadır. Hayat Boyu Öğrenme programının altında yer alan yedi alt programdan biridir. Tamamen yükseköğretimle ilgili uygulamaları kapsamaktadır. Bu program çerçevesinde öğrenim hareketliliği olarak tüm üniversite (lisans, yüksek lisans ve doktora) öğrencilerine katılımcı bir Avrupa ülkesinde 3-12 ay arasında belirli süreler için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlanarak üniversite öğrenimi görme fırsatı verilmektedir. Ayrıca program çerçevesinde öğretim üyesi değişimi de kısa süreli olarak gerçekleştirilebilmektedir. Öğrenci ve öğretim üyesi düzeyindeki uluslararası ilişkilere büyük önem veren bölümümüzün de bu program kapsamında Avrupa üniversiteleri ile anlaşmaları bulunmaktadır ve hem öğrencilerimize bir dönem süresince anlaşmamız bulunan Avrupa ülkesi üniversitelerinde eğitim şansı hem de öğretim üyelerimize akademisyen değişiminden faydalanma olanağı sunulmaktadır.